Sat
10/21
 TOKYO
03:05
            
idol-ranking-miko

Miko

23rd Aug, 17

Miko

* * * * * * * ½    

Rating: 7.5/10

idol-ranking-nao

Nao

8th Mar, 17

Nao

* * * * * * ½      

Rating: 6.5/10

idol-ranking-alice

Alice

14th Nov, 16

Alice

* * * * * * *      

Rating: 7.5/10

idol-ranking-rika

Rika

13th Oct, 16

Rika

* * * * * * ½      

Rating: 6.5/10

idol-ranking-misuzu

Misuzu

28th Aug, 16

Misuzu

* * * * * * *      

Rating: 7.5/10

idol-ranking-monika

Monika

14th Mar, 16

Monika

* * * * * * ½      

Rating: 6.5/10

idol-ranking-rina-n

Rina N

13th Aug, 15

Rina N

* * * * * * ½      

Rating: 6.5/10

idol-ranking-aiku

Aiku

18th Jul, 15

Aiku

* * * * * * *      

Rating: 7.5/10

idol-ranking-misa

Misa

6th Jun, 15

Misa

* * * * * * ½      

Rating: 6.5/10

hana-face

Hana

9th May, 15

Hana

* * * * * * *      

Rating: 7.5/10